BLDNG.ai bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke nettstedet samtykker du til dette. Les mer.

Hopp til innhold

Arealeffektivisering

Utformingen av mange kontorlandskap er ofte basert på antakelser og ikke på de ansattes faktiske behov eller bruk. Dette medfører at mange lokaler ikke er optimalt utnyttet eller effektive. Videre er oppfatningen av hvor mye et lokale faktisk er utnyttet mye høyere enn det målinger viser. Undersøkelser viser at hvis de ansatte i et lokale antar at de bruker 60-70% av lokalene, er faktiske arealutnyttelse så lav som rundt 40%.

Det er mye å tjene på å oppnå bedre utnyttelsesgrad av kontorlokalet og å ha en arbeidsplass som er godt tilpasset de ansattes behov for å sikre en effektiv og friksjonsfri hverdag.

Det er også et godt miljøtiltak å sikre at man ikke bruker flere kvadratmeter enn det man faktisk har behov for.

Løsning

BLDNG.ai tilbyr en løsning hvor den faktiske bruken av kontorlandskapet registreres og trender kan studeres over tid. Dette er et godt hjelpemiddel for å sikre at man leier korrekt antall m2 og for å utforme kontorlandskapet etter de ansattes faktiske behov.

Mer fornøyde ansatte med tilpasset kontorlandskap

Løsningen fra BLDNG.ai er også et hjelpemiddel for å predikere bruken av lokalene gjennom et arbeidsår. Eksempelvis: Tar de ansatte fri en inneklemt dag? Tar de hjemmekontor hvis værmeldingen er dårlig? Tar de fri i romjulen? Ved å få informasjon over reell bruk over en tidsperiode, kan man bruke historisk informasjon til å predikere fremtidig bruk og f.eks. holde deler av lokalene stengt ved å be de ansatte kun benytte en eller to etasjer av et bygg i perioder hvor det erfaringsmessig er få ansatte på kontoret. Smart bruk av kontorlokalene kan vil da bidra til reduserte kostnader til både energi og rengjøring og ikke minst redusere «fotavtrykket» til bygget.

Forretningsgevinster

Studier viser at de ansatte blir mer fornøyde på jobben hvis kontorlandskapet er godt tilpasset de faktiske behov. Andre studier har konkludert med at de ansatte ble 1 til 4% mer produktive hvis tilfredsheten steg med 10-15%.

Tabellen under viser merverdien til en virksomhet per år ved økt produktivitet grunnet økt tilfredshet. I tabellen har vi tatt utgangspunkt i lik lønnskost per ansatt på 500.000 kr.

Antall ansatte1%2%3%4%
100500.0001.000.0001.500.0002.000.000
2001.000.0002.000.0003.000.0004.000.000
5002.500.0005.000.0007.500.00010.000.000
10005.000.00010.000.00015.000.00020.000.000

Ved å ha faktiske målinger på arealbruken kan man tilpasse lokalene bedre til de ansattes behov. For eksempel gjøre om store møterom til flere små møterom, etablere flere prosjektsoner og ta i bruk flere arbeidssoner i stedet for cellekontor. BLDNG.ai sin løsningen gir grunnlag for å kunne ta beslutninger basert på fakta og ikke ut fra antakelser eller manuelle målinger. Gevinstene kommer i form av at det blir plass til flere ansatte i dagens lokaler eller at man slipper å leie inn mer areal. Sparer man f.eks. 20% areal i form av bedre tilpasset kontorlandskap eller at man slipper å leie inn mer areal, utgjør dette store summer.

I tabellen under vises verdien ved å optimalisere kontorlandskapet slik at man sparer 20% av det leide arealet. Kontorlandskapet i eksempelet under er et medium fleksibelt lokale med snitt på 16 m2 per ansatt.

Antall ansatteAntall m2 leiearealLeiekost per år (kr)Spart leie per år (kr)
1001.6006.500.0001.300.000
2003.20013.000.0002.600.000
5008.00032.500.0006.500.000
100016.00065.000.00013.000.000
Test

Vi tilbyr deg en uforpliktende workshop