Hopp til innhold

Våre tjenester

Sammen ser vi på løsninger for å monitorere og optimalisere dine bygg, så bygget blir smartere og mer miljøvennlig, de ansatte får en mer effektiv og behagelig jobbhverdag – og du får store økonomiske gevinster. Vi skreddersyr alle våre tjenester etter kundens ønsker og behov, det er kundens utfordringer som står i fokus – og de skal vi løse. Vi leverer en dataplattform, en software, som innhenter og analyserer data – så du kan fatte beslutninger basert på fakta, kontra synsing,

Et bygg har ulike utfordringer, og en bedrift har andre utfordringer – ved å samhandle, kan optimalisert bruk av et bygg, gi så store økonomiske gevinster, at feks nedbemanning kan bli unødvendig – en mer effektiv bruk av bygg, gir en mer effektiv hverdag og produksjon. All data blir behandlet anonymt, og GDPR er ivaretatt i alle ledd.

Hva kan vi hjelpe dere med?

Sensorikk

Teller mennesker ut og inn av bygg, rom og soner. Vi kan også telle antall brukere av et spesifikt rom, og om feks teknisk utstyr faktisk blir benyttet. All telling er anonymisert.

Innsikt

BLDNG Insights, viser faktisk bruk av bygget som brukes som beslutningsgrunnlag rundt endringer av lokaler.

MyBLNDG-app

Møterom-booking, integrert med Office365 og kan skreddersys etter behov og ønske, feks kantine-meny eller booking, booking av garasje, garderobe eller skap.

Last ned app

Mer effektivt renhold og vedlikehold

Er et rom eller en hel etasje ubrukt enkelte dager ila en uke, kan renhold og vedlikehold allokeres til andre oppgaver som er utetsående.

Mer kostnadseffektiv arealbruk

Er det færre mennesker på kontoret enkelte dager, kan hele etasjer «lukkes». Er det mulig å selge deler av arealer, basert på innsikt om bruken av bygget, eller leie ut deler av bygget som ikke brukes til andre formål.

Optimalt inneklima

Helse og velvære har sterk sammenheng med inneklima, og CO2 nivå i møterommet. Satt på spissen, kan produktivitet synke betraktelig og sykefravær øke pga dårlig inneklima. Vi kan måle CO2, luftfuktighet, temperatur og radon bla.

Kostnadseffektiv strømbruk

Dersom innsikt viser at ansatte kommer senere på kontoret enn man tror, kan oppvarming og strøm utsettes. Samme gjelder dersom store deler av de ansatte, jobber hjemme deler av uken – og enkelte etasjer eller rom kan slukkes. Videre tilbyr vi muligheten for å skru av strøm/ventilasjon dersom innsikt viser at det er hensiktsmessig deler av døgnet.

Fornøyde ansatte

Sømløs integrering av Office365 og møterom-booking, booking av garasjeplass, garderobe eller skap, kantinemenyen eller dine ønsker, gir de ansatte en plattform som forenkler jobb-hverdagen og gir en mer effektiv hverdag.

Smartere og miljøvennlig bygg

Våre tjenester er hjernen i bygget, og får bygget til å snakke med deg. Hvor kan du skalere ned areal, hvor kan du spare strøm og oppvarming, hvor kan ressursene allokeres for mer effektiv drift. Alle faktorene bidrar til et grønnere og smartere bygg, og er mer aktuelt enn noensinne ift EU-taksonomi og FN´s klimamål.

Økonomisk gevinst

Fornøyde ansatte produserer mer, og får økt lojalitet til arbeidsplassen sin – en attraktiv arbeidsplass vil også bidra til å beholde nøkkelpersoner, samt tiltrekke seg arbeidskraft. Effektiv drift av bygg, med besparelser på areal, strømbruk og ideellt inneklima, gir et positivt bidrag til bunnlinja.

Smartere bygg

Våre tjenester er hjernen i bygget, og får bygget til å snakke med deg. Vi vet hvordan du kan nedskalere areal, hvordan spare strøm og oppvarming – og hvordan ressursene allokeres for mer effektiv drift.

Økonomisk gevinst

Effektiv drift av bygg, med besparelser på areal, strømbruk og ideellt inneklima, gir et positivt bidrag til bunnlinja.

Fornøyde ansatte

Med fornøyde ansatte går produktiviteten opp – og lojaliteten til egen arbeidsplass øker. En attraktiv arbeidsplass vil også bidra til å beholde nøkkelpersoner, samt tiltrekke seg arbeidskraft.

Test

Vi tilbyr deg en uforpliktende workshop