BLDNG.ai bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke nettstedet samtykker du til dette. Les mer.

Hopp til innhold

KMD signerer med BLDNG.ai i nye Regjeringskvartalet

Størrelse: 2.000 m2, 100 ansatte

Telenor og BLDNG.ai er valgt som strategisk samarbeidspartner til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sin Pilot for nytt arbeidsplasskonsept, hvor departementet skal pilotere aktivitetsbasert kontorløsning med fritt valg av plass. Utgangspunktet er det godkjente rom- og funksjonsprogrammet (se «Rom- og funksjonsprogram» utgitt av Statsbygg 1.11.2016 for mer informasjon, spesielt vedlegg 1). Målet med piloten er å sikre optimale fysiske løsninger i det nye regjeringskvartalet gjennom utprøving og god datainnsamling. BLDNG.ai sine sensorer skal følge piloten som vil foregå over en periode på minst 3 år.

Sensorer skal benyttes for å høste erfaringer om hvordan det valgte arbeidsplasskonseptet fungerer og bidrar til effektivt arbeid. I tillegg til å bedre samhandling på tvers og sikre et godt arbeidsmiljø i departementene vil sensorene sikre bedre innsikt i hvordan lokalene benyttes og bidra til raskere innsikt i hvordan ulike endringer av lokalene påvirker de ansattes hverdag.

Løsninger som effektiviserer og forbedrer vedlikehold av kontorlokalene, som for eksempel behovsbasert renhold, er også en viktig del som ønskes testet ut i denne tre-årige piloten. Dette gir verdifull innsikt i veien mot et mer bærekraftig og miljøvennlig, smart bygg.

«Telenor leverte et tilbud som er svært godt tilpasset KMD sine ønsker og behov i denne piloten. I tillegg fremstår Telenor og BLDNG.ai sin løsning åpen og fremtidsrettet. Dette legger til rette for å kunne teste ut funksjonalitet i fremtiden man ikke ser behov for i dag. Det ble også levert en gjennomgående god besvarelse på punktene knyttet til sikkerhet og samsvar. I tillegg var personopplysninger som behandles i løsning meget godt beskrevet. Telenor har også satt sammen et team som kan vise til teknisk høy kompetanse og lang erfaring med sensorteknologi. Vi ser frem til et meget godt samarbeid med BLDNG.ai denne piloten» sier Merete Storli, Prosjektleder for anskaffelsen av sensorpiloten i KMD.

«Vi er veldig stolte av å ha vunnet denne kontrakten med KMD. Vår åpne dataplattform som leser data fra mange ulike datakilder vil egne seg meget godt til KMD sitt behov for innsikt og ønsker til funksjonalitet som skal testes ut. Vi ser frem til et veldig godt samarbeid med departementet i årene fremover» sier ansvarlig for leveransen til KMD Henning Bodin, Head of Property Technology i BLDNG.ai.

Smarte bygg i nye regjeringskvartalet

Hos KMD har BLDNG.ai også installert flere sensorer som overvåker inneklima, for å sikre at kontoret er en trygg arbeidsplass for de ansatte med tanke på et godt inneklima som reduserer faren for smitte på kontoret.

I en ny rapport beskriver Statsbygg, sammen med en ekstern arbeidsgruppe, tiltak for å redusere spredning av virus i kontorbygg. Rapporten tar utgangspunkt i det nye regjeringskvartalet, men tiltakene som anbefales er gjeldende både for nybygg og eksisterende bygg.

– Før pandemien var ikke smittevern en del av den daglige risikovurderingen til statlige virksomheter. Det seneste året har lært oss at det må det bli, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Hoveddelen i rapporten er en sjekkliste med anbefalte tiltak for ansattes arbeidsdag og reisevei. Den ser blant annet på bruk av kontorbygg og hjemmekontor. Den diskuterer også forhold som ventilasjon, sensorteknologi og avgrensning av fellesarealer som møterom, kantiner og sosiale soner. Levert løsning fra BLDNG.ai som sammenstiller inneklimasensorer med den faktiske bruken av lokalene vil hjelpe KMD å sikre at de oppfyller kravene i sjekklisten.

Rapporten legger vekt på at fleksibilitet vil være viktig når kontorbygg skal bygges og innredes i fremtiden.´ (Bygg.no)
Løsningen fra BLDNG.ai gir faktabaserte data til KMD/DSS med innsikt i utnyttelsen av ulike arbeiplass-konsepter, slik at kontorlokalene i det Nye regjeringskvartalet blir designet med arbeidsplasser som er mest mulig tilpasset behovene til de ansatte. Vi får da en smart arbeidsplass, med bærekraftige kontor-løsninger.