BLDNG.ai bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke nettstedet samtykker du til dette. Les mer.

Hopp til innhold

Hvordan redusere byggets energiforbruk og CO2 fotavtrykk?

Det er god butikk å drive med energieffektivisering av bygg og vi ser ofte at investeringsavkastningen gjøres i løpet av det første året. I tillegg kommer en reduksjon i byggets CO2 fotavtrykk og et mer miljøvennlig bygg.

I mange av dagens bygg er styringssystemene ofte feil innstilt. Mindre tiltak kan gi store besparelser. Med dagens strømpriser vil en reduksjon på kun noen få prosent, ha stor innvirkning på byggets kostander.

Innsikt i selve bruken på hva som faktisk bruker energi, medfører som oftest besparelser på noen få prosent. Mange bygg har for å få strømmålere til å få den nødvendige innsikten i hva som bruker energi i bygget. Her kan BLDNG.ai hjelpe til med mer forfinet innsikt på en enkel og kosteffektiv måte.

Ytterligere reduksjon i byggets energiforbruk er mulig med smart styring av bygget. Mange bygg har tidsstyring, dette er ikke smart – og som regel ikke tilpasset bruken av bygget. Svakheten med tidsstyring så man tydelig under koronapandemien. Energiforbruket til byggene var stort sett like stor som før pandemien, til tross for at byggene stort sett sto tomme. En del bygg har styringen basert på sensorer som måler inneklima, og det er en metode som er mye bedre enn kun tidsstyring. Det merker vi etterspørsel etter nå, i tillegg til å registrere tilstedeværelse og telle personer i bygget. Denne innsikten i byggets bruksmønster er ønskelig, da som en ekstra styringsparameter til byggets HVAC eller fjernvarmeanlegg.

I BLDNG.ai jobber vi blant annet med å berike byggenes styringssystem med byggets faktiske bruksdata. Bruksinnsikten varierer fra kunde til kunde. Hos noen leverer vi innsikt på bygg-nivå, hos andre ned på etasje- og romnivå. Vi skaffer innsikt slik at kunden til enhver tid vet hvor mange som er i bygget eller i etasjen / rommet. Dataene er 100% anonyme.

I tillegg til å skaffe sanntidsinnsikt i den daglige bruken av bygget, leverer vi trendanalyser som gir kundene våre mulighet til å predikere hvor mange som er på kontoret neste dag eller kommende uke.

Vi opplever at flere og flere ønsker å bruke disse trendanalysene til aktivt å styre bruken av bygget. Ved å ta i bruk trendanalyser kan selskaper på dager hvor det normalt er lite folk på kontoret, velge å ha deler av bygget stengt. Dette kan ofte være en lite populær beslutning å gjennomføre, men sett i et kostnads- og bærekraftperspektiv er det en del å hente på å samle de ansatte på mindre arealer i perioder med lite bruk. På slike dager kan aktiv styring bidra til å spare energi og driftskostnader som renhold og kantine. Ressurser som jobber med disse oppgavene til daglig, kan på slike dager allokeres til andre oppgaver som normalt ikke prioriteres i en vanlig hverdag.

Det er god butikk å drive med energieffektivisering av bygg og vi ser ofte at investeringsavkastningen gjøres i løpet av det første året. I tillegg kommer en reduksjon i byggets CO2 fotavtrykk og et mer miljøvennlig bygg.

Energioptimalisering av bygget gir lavere driftskostnader som kommer både byggeier og leietaker til gode. Motsatt har vi «brune bygg» som ikke definert som miljøvennlige. De byggene taper seg i verdi og leies byggene ut til næring blir leiemarked mer og mer begrenset. Leietakere, og ikke minst ansatte, i disse selskapene ønsker ikke å assosieres med «brune bygg», og til slutt taper bygget seg i verdi og må kanskje gjennom en stor og kostbar fornyelse.

En ny studie fra Energiforsk i Sverige viser at det med tanke på strømprisene er mer å hente på å redusere energiforbruket med 5%, enn det er å bygge ut solkraft, vindkraft eller å øke strømproduksjonen med å bruke mer kull, olje eller kjernekraft. Energioptimalisering er også en raskere vei til målet. Hvis alle tar et tak og energieffektiviserer sine bygg klarer vi raskere å begrense global oppvarming enn å vente på mer produsert energi.

Les mer om studien her.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om mulighetene for å energioptimalisere ditt bygg med enkle grep. Vi leverer tjenester som energieffektiviserer både HVAC system og fjernvarmeanlegg.